tel. kom. +48 888 824 857
email:

Tłumaczenia dla osób prywatnych

Pisemne: akty stanu cywilnego, certyfikaty i zaświadczenia, dokumenty tożsamości, dokumenty na kartę pobytu i prawo do pracy, dokumenty metrykalne, dokumenty samochodowe i motocyklowe (w tym dowody rejestracyjne, karty pojazdu), dyplomy uczelni i świadectwa szkolne, podania i wnioski, testamenty i dokumenty spadkowe, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny, umowy dożywocia, faktury VAT, prawomocne orzeczenie sądu, wyroki rozwodowe, zaświadczenia o nadaniu nr REGON i nr NIP, zaświadczenia z ambasad, pozwolenia, etc. oraz

  • tłumaczenia dla specjalistów: architektów, inżynierów, lekarzy i pielęgniarek, itd.: dyplomy, zaświadczenia o kwalifikacjach, prawo wykonywania zawodu, etc.

Ustne: tłumaczenia prywatne podczas zawierania umów w formie aktów notarialnych, dokonywania czynności w Urzędzie Stanu Cywilnego i innych urzędach polskich.

Oferuję także tłumaczenie pisemne dokumentów oraz tłumaczenie ustne dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej w celu ułatwienia procesu ubiegania się o kartę stałego pobytu oraz składanie i odbiór innych dokumentów w polskich urzędach, w tym w Urzędzie Pracy.

 

Jak zlecić tłumaczenie pisemne zwykłe?

  • przesłać mailem na
  • przesłać kurierem
  • wypełnić formularz zamówienia na stronie

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1500 znaków ze spacjami.

 

Jak zlecić tłumaczenie przysięgłe?

  • przesłać zeskanowaną wersję dokumentu na a oryginał okazać przy odbiorze tłumaczenia.
  • przesłać kurierem
  • doręczyć osobiście

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego "przysięgłego" to 1125 znaków ze spacjami.

 

regulamin »
zamówienie tłumaczeń online »

© dr Natalia Kuźmienko
ul. Elektoralna 11, 00-137 Warszawa
tel. kom. +48 888 824 857
email:
NIP 526 220 04 64, Regon 013082226
projekt strony